Om

Plantehjelp er et rent hobbyprosjekt. Det jeg legger ut her, er som oftest tilpasset nordnorske forhold. Det aller meste av informasjonen på denne siden er basert på egen og bekjentes erfaring, …

Plantehjelp er et rent hobbyprosjekt. Det jeg legger ut her, er som oftest tilpasset nordnorske forhold.

Det aller meste av informasjonen på denne siden er basert på egen og bekjentes erfaring, muntlige tradisjoner, og informasjon fra blomsterbutikker og hagesentre. Informasjon om giftige planter kommer fra Helsedirektoratets giftinformasjon.  Informasjon om fredete og truede arter kommer fra Artsdatabanken og Miljødirektoratet.

Om ikke annet er angitt, har jeg tatt alle bildene selv.

Jeg er ikke ansvarlig for innholdet i eventuelle kommentarer fra andre brukere. Dette gjelder også annonser. Kommentarer som er støtende eller strider mot norsk lov vil bli fjernet så snart jeg blir gjort oppmerksom på dem. Jeg forbeholder meg retten til å fjerne innlegg etter egen vurdering.

Jeg tar gjerne imot spørsmål og forslag til innhold på plantehjelp@ceeia.net. Spørsmål og svar kan bli publisert på denne siden.

Denne siden selger ikke noe og er ikke sponset av noen, utenom Google som eier Blogger.


Aktuelle innlegg

Totalt antall sidevisninger