Urter

Denne siden er under oppbygging. Unntatt basilikum kan urtene på denne lista kan alle dyrkes ute i Nord-Norge, iallfall på sommeren. Noen kan overvintre ute, og i så fall står det under den enkelte beskrivelsen.

Urter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar